تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان.
در جلسه شورای دولت که بعدازظهر یکشنبه به ریاست آیت الله دکتری برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، اعضای دولت با طرح پیشنهادی تسهیل ضمانت وام اشتغال کوچک زنان سرپرست خانوار با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی موافقت کردند.