تصاویر یوزپلنگ ایرانی ۷۷ روزه
۲۱ اردیبهشت امسال یک یوزپلنگ در اسارت در سایت توران با عمل سزارین ۳ توله به دنیا آورد اما پس از تولد توله ها مادرشان آنها را نپذیرفت و مجبور به تغذیه دستی شدند اما پس از گذشت سه روز. (۱۴ اردیبهشت) یکی از توله ها که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست دارای نقص ژنتیکی بود، تلف شد.