تصاویر: پرورش شتر در هاوسا
شتر حیوانی است که به دلیل داشتن سیستم گوارشی خاص از گیاهان بسیار سخت تغذیه می کند، این حیوان به علوفه بسیار کم، آب محدود و مساحت وسیعی از بیابان نیاز دارد. در برابر بیماری ها و همچنین نوسانات دما بسیار مقاوم است ضمن اینکه از تمام قسمت های این حیوان می توان به صرفه استفاده کرد. همه این شرایط باعث شده است که پرورش شتر به صنعتی سودآور تبدیل شود. در شرایطی که استان خوزستان با خشکسالی های پی در پی، کم آبی، افزایش سطح بیابان ها و کاهش مراتع مواجه است، باید به دنبال پرورش دام های سازگار با شرایط اقلیمی استان بود. شهرستان هویزه یکی از شهرستان های استان خوزستان است که از شمال و شمال شرق با شهرستان دشت آزادگان، از شرق و جنوب شرق با حمیدیه، اهواز و خرمشهر و از جنوب و غرب با کشور عراق همسایه است. در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ شتر در شهرستان هویزه وجود دارد و عمده پرورش شتر به صورت سنتی انجام می شود. به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هویزه، با توجه به فعالیت شرکت های نفتی در منطقه هویزه، زیستگاه شتر در معرض تهدید قرار گرفته و وجود تاسیسات نفتی و خطوط انتقال نیز تردد شترها را با مشکل مواجه کرده است.