تصاویر/ رونمایی از اولین ناوگان پهپاد نیروی دریاییاولین ناوگان پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش خشکی متشکل از یگان های سطحی و زمینی حامل انواع پهپادهای رزمی، کشف و انهدام در ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران با حضور فرمانده معظم کل قوا رونمایی شد. رئیس کل ارتش و فرمانده کل نیروی دریایی راهبردی ارتش.