(تصاویر) خشکی رودخانه قزل اوزن
خشک شدن رودخانه قزل اوزن در پایین دست این رودخانه در شهرستان طارم باعث مرگ ماهی ها شده است. به دلایل مختلف چند سالی است که جریان رودخانه قزل اوزن در فصل تابستان از حرکت بازمانده است و همین خشکی رودخانه در چند ماه تابستان باعث زندگی گونه های مختلف حیات وحش در آن می شود. رودخانه برای توقف گونه های مختلف جانوری که در کشور و حتی جهان کمیاب هستند. در این مدت کوتاه خواهند مرد و در صورت تداوم این روند در سال های آینده متاسفانه شاهد مرگ محیط زیست در این رودخانه مهم ایران خواهیم بود.