تصاویر: تهران; تراکم جمعیت
شهر تهران به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران و پرجمعیت‌ترین شهر کشور، به دلیل انباشت خدمات و امکانات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان در گذشته، همواره در فهرست سرشماری‌های کشور به عنوان مهاجرپذیرترین شهر ثبت شده است. دهه ها . توسعه نامتوازن به رشد جمعیت دامن زد و در نتیجه تهران پرجمعیت ترین استان کشور شد. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی تهران تراکم جمعیت است که باید به آن توجه شود.