تصاویر تفلیس پایتخت گرجستان است
تفلیس پایتخت گرجستان و بزرگترین شهر این کشور است که در کنار رودخانه کورا (کور) با جمعیتی حدود ۱.۵ میلیون نفر واقع شده است. تفلیس به دلیل قرار گرفتن در چهارراه اروپا و آسیا و نزدیکی به جاده ابریشم، محل درگیری قدرت های مختلف جهانی در طول تاریخ بوده است. موقعیت این شهر آن را به یک مسیر ترانزیتی مهم برای پروژه های انرژی و تجارت تبدیل کرده است. تاریخ تفلیس در معماری آن منعکس شده است که ترکیبی از قرون وسطی، نئوکلاسیک، هنرهای زیبا، هنر نو، استالینیستی و سازه های معاصر است.