تصاویر: آبرسانی با تانکر به روستاهای دارای تنش آبی در حمیدیه خوزستان
به دلیل بحران آب در حوزه رودخانه کرخه برخی از روستاهای شهرستان حمیدیه با تنش آبی مواجه هستند. شهرستان حمیدیه در استان خوزستان دارای ۶۲ روستای بزرگ و کوچک است که ۱۷ روستا در بخش مرکزی، ۱۱ روستا در بخش برنامه ریزی و ۳۴ روستا در بخش گمبوآ هستند که از این تعداد ۴۵ روستا از رودخانه کرخه آب شرب تامین می شود. در شهرستان حمیدیه ۷۲ هزار راس سبک و سنگین وجود دارد که ۳۸ هزار راس آن در منطقه گمبوه و ۴ هزار و ۵۰۰ راس آن گاومیش است. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در حال حاضر حدود ۱۷ روستا در بخش گامبوآ با مشکل تامین آب مواجه هستند و آبرسانی به این روستاها از طریق تانکر انجام می شود. هم اکنون روزانه حدود ۱۴ تانکر در حال آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی در منطقه گمبوه شهرستان حمیدیه هستند.