تشدید عملیات روسیه در ادلب علیه عملیات احتمالی ترکیه
در شرایطی که اوضاع شمال و شرق سوریه به دلیل حمله احتمالی ارتش ترکیه به سمت تشدید تنش پیش می رود، روسیه و سوریه نقش فعالی در جبهه های ادلب و اطراف آن در شمال غرب سوریه ایفا می کنند. این کشور، به منظور ارسال پیام هشدار به ترکیه برای بازدارندگی.