تخلفات تصادفات / سازماندهی آموزشگاه های دیجیتال رانندگی / خواستن به اخذ مسائل رایگان در آزادراه


تخلفات تصادفات / راه اندازی آموزشگاه های مجازی رانندگی / نیاز به اخذ عوارض رایگان در آزادراه

رئیس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی ملت، این حادثه را جاده صورتی ورزشی پلیس همراه خود جان مردمان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کانون اصلی ماموران پلیس راهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه راه برای معامله با به این حادثه خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سردار «سید کمال هادیان فر» در مونتاژ شورای راهبری بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی انتظامی استان اصفهان در استانداری ضمن تبریک سال نو اظهار داشت: در جاری حاضر ۳۸ میلیون تجهیزات خودرو در ملت تردد می کنند. ” تقریباً ۳۵ سهم اتومبیل خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ سهم اتومبیل نهایی فرسوده هستند. علاوه بر این ۱۲ میلیون موتورسیکلت در ملت داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۰ میلیون دوچرخه سیکلت فرسوده است کدام ممکن است نماد می دهد در بخش خودرو وضعیت خوبی نداریم.


وی اظهار داشت: اساساً ۵ مسئله موجود است: مدیریت، مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات، خطای انسانی، نقص بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل. کلاس ها یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم شورای برتر بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون امنیت بازدید کنندگان قابل توجه گرفته نشد، با این حال در مونتاژ سیزدهم آرزو مقامات برای کاهش تصادفات را دیدم، به همین دلیل اجتناب کرده اند بدو تشکیل مقامات تاکنون ۲ مونتاژ به ریاست رئیس جمهور و یک دو مونتاژ به ریاست معاون اول رئیس جمهور.


رئیس پلیس راهور علاوه بر این به نقطه ضعف مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مبانی باید بر ایده هر فاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی بازنگری شود با این حال ادامه دارد مبانی پیشگیرانه برای برخورد همراه خود تخلفات درمورد به تصادفات وضع نشده است. همراه خود جان مردمان


سردار هادیان فر اظهار داشت: مناسب است کدام ممکن است در نیروی انتظامی نباید رحم کرد، با این حال {به دلیل} شرایط مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط نامناسب مردمان به مسئولان گفتن کردیم کدام ممکن است مرتکب تخلفات طرفدار نشوند، اما علاوه بر این مزاحمت های اتفاقی رخ دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بر برخورد روی حیله و تزویر همراه خود این گونه تخلفات کانون اصلی کنند.


منصفانه مقام ارشد انتظامی به وضعیت بزرگراه های ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جاری حاضر ۵۲۰۰ سطح حادثه خیز در ملت موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۲۰۰ سطح در بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰ سطح در شهرستان ها است.


وی رشد آنها را با بیرون برای درمان امنیت راه ها بی فکر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همانطور که صحبت می کنیم کانون اصلی بی نظیر ما بر محورهای بی نظیر است، ۱۲ سهم فوتی ها در تصادفات در بزرگراه های کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیز {به دلیل} آسفالت راه های کشاورزی با بیرون امنیت صحیح است. ایمنی اجتناب کرده اند احاطه آنها {انجام شده} است.


رئیس پلیس راهور اظهار داشت: «با اشاره به بازیابی عوامل جدید همراه خود رئیس جمهور صحبت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی آمادگی درست شخصی را کمک خواهد کرد که شما این اداره گفتن کرد.


وی همراه خود خاص اینکه سالانه ۱۰۵ میلیون جریمه صادر تبدیل می شود، اظهار داشت: سالانه ۷ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند درآمد جریمه ها به خزانه ملت {می رود} کدام ممکن است طبق قوانین باید ۳۰ سهم به وزارت راه، ۳۰ سهم برای شهرداری ها، ۲۰ سهم باشد. . برای بیمه مرکزی، ۱۵ سهم برای زیرساخت های پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سهم برای درجه یک بار اختصاص می یابد، با این حال تنها ۷ به همان اندازه ۱۱ سهم اجتناب کرده اند این رقم اختصاص می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۱۰۰ سهم را به مراجع ذیربط هدایت کنید.


رئیس پلیس راهور فرماندهی کل ملت همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند ساخت بی استاندارد خودرو توسط خودروسازان اظهار داشت: مسئله شبح کننده جان رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان در تصادفات خودروهای بی کیفیتی است کدام ممکن است آلیاژ فوق العاده به سختی بلعیدن می کنند.مونتاژ آنها.


وی افزود: در تعدادی از روز قبل از این تصادفی بین لندکروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنا در شمال ملت رخ داد کدام ممکن است ماموران ما همراه خود حضور در محل بیانیه کردند کدام ممکن است ساده منصفانه جاده روی لندکروز موجود است کدام ممکن است جسد دنا اجتناب کرده اند ورودی انصافاًً تکه تکه شده است.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است خودروهای خانه ما چقدر بی استاندارد هستند.


هادیان فر در شکسته نشده همراه خود ردیابی به دانش پلیس ناجا در بزرگراه ها اظهار داشت: در جاری حاضر در هیچ جای ملت جریمه دستی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران ما همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار اجتناب کرده اند جریمه استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸ سهم پیامک ها برای رانندگان کشتی تبدیل می شود.


یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد پلیس راهور اظهار داشت: نگاه به گذشته پیامک ها به صورت دستی تایید می شد، با این حال اکنون در پلیس راهور اجتناب کرده اند ربات ها استفاده می کنیم. ۱۱ ماه است کدام ممکن است کار دیجیتال اسکیس را به صورت آزمایشی در استان کم آغاز کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم امسال این کار در تمام استان های ملت اجرا شود.


وی شماره گذاری اینترنتی خودرو در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل ملت را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات {انجام شده} برای هوشمندسازی پلیس عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امسال درگاه شماره گذاری خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک سوم کدام ممکن است دیجیتال است را اجرا می کنیم.تگ. ” قصد داریم آن را روی شیشه جلوی خودرو نصب کنیم.


سردار هادیان فر اجتناب کرده اند سازماندهی آموزشگاه دیجیتال رانندگی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} قالب نامزدها گواهینامه رانندگی می توانند عملاً تمامی سطوح آموزش رانندگی را اجتناب کرده اند طریق وب طی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده باید به صورت حضوری برای این آزمون اقدام کنند.


رئیس پلیس راهور بر لزوم اخذ دیجیتال مسائل در آزادراه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در ایام نوروز در متنوع اجتناب کرده اند ایستگاه های عوارضی در سرتاسر ملت همراه خود صف تمدید شده خودروها مواجه بودیم کدام ممکن است باعث بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات غیر رسمی می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بخش اخذ مسائل باشد. ” به صورت دیجیتال انجام دهید.


سردار هادیان فر اظهار داشت: بر ایده تحقیقات {انجام شده} ۵۶ سهم اشخاص حقیقی در صحنه تصادف جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند کدام ممکن است موقعیت نهادهای آموزشی، سنت سازی اجتناب کرده اند طریق رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیما باید بیش اجتناب کرده اند پیش مهم باشد.


رئیس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی ملت اظهار داشت: ۶ سهم در سوئیچ به بیمارستان جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند کدام ممکن است مجبور به استفاده اجتناب کرده اند هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس همراه خود بالگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمبولانس های مجهز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ سهم نیز در بیمارستان ها جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهند به همان اندازه جان مجروحان را نجات دهند. به نظر می رسد مانند است از کیت باید {به روز} شوند. همراه خود این جاری، در کل فاصله کرونا، تاکید بیشتری بر مراقبت اجتناب کرده اند مبتلایان کرونایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بیمارستان ها افزایش کشف شد. تصادفات افزایش کشف شد.


انتهای پیام/