تخریب در دانشکده فیلولوژی تهران!
گچ دیوار را شکستند، به آجرهای کهنه رسیدند. در سقف لایه چوبی نمایان شده است، در گوشه ساختمان تیرهای چوبی، لامپ ها و دیگر آوارهای این فاجعه به جا مانده است. از طرفی میلگردها به یک علم تبدیل شده اند. این موقعیت بخشی از ساختمان تاریخی دانشکده فیلولوژی و علوم انسانی دانشگاه تهران است.