تایید سلامت کنکور در تمامی شاخه هابا توجه به مفاد چندلایه کنترلی و امنیتی و نخبگان کامل دستگاه های نظارتی و شناسایی تجهیزات الکترونیکی در نظر گرفته شده برای ارتکاب تخلف و کلاهبرداری و همچنین برخورد قاطع با این گروه محدود از داوطلبان هنگام ورود به میدان و همچنین در ساعات بعد با برگزاری آزمون با اطمینان بیان می کند