«تاک» همراه خود حضور سامان گلریزه روی آنتن سر خورد


با حضور سامان گلریزه

اولین نیمه ویژه این سیستم نوروزی همراه خود حضور سامان گلریزه روی آنتن جامعه ۲ {می رود}.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند مشاور رسانه ای این سیستم، این سیستم «تک» جامعه تهران به کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی مریم نوابی نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی داریوش کاردان در اولین نیمه ویژه این سیستم نوروزی شخصی میزبان سامان گلریز است.


احضار گلریزه {در این} نیمه کدام ممکن است نیمه عصر ۲۱ اسفند اجتناب کرده اند جامعه ۲ روی آنتن {می رود} ابتدا فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های مسکن شخصی را روایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در گفتگویی به سوالات داریوش کاردان پاسخ می دهد.


«تاک» همراه خود مانترا «تشریح مفهوم های مناسب برای افزایش» در ایام نوروز هر عصر همراه خود حضور چهره های مطرح ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری روی آنتن جامعه ۲ {می رود}.


انتهای پیام/