تاثیر تهاجم روسیه به اوکراین در منطقه


اروپا اجتناب کرده اند پرتاب اولین فضانورد شخصی در سال جاری {به دلیل} حمله ارتش روسیه به اوکراین خودداری کرد.

جلوه های کمپین با تلفن اوکراینیجلوه های کمپین با تلفن اوکراینی

اروپا در سال جاری {به دلیل} حمله ارتش روسیه به اوکراین، کشتی اولین فضانورد شخصی را به منطقه متوقف کرد.

عالی فضانورد ecu به تماس گرفتن روزالیند فرانکلین قرار بود همراه خود عالی موشک روسی پروتون-ام اجتناب کرده اند کیهان بایکونور قزاقستان در ماه سپتامبر پرتاب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۹ ماه بعد روی مریخ لمس کردن به اینجا رسید.

آژانس فضایی اروپا پنجشنبه، ۱۷ مارس، گفتن کرد کدام ممکن است اگر همکاری همراه خود آژانس فضایی فدرال روسیه، Roscosmos، اجتناب کرده اند اوج گرفته نشود، قابل دستیابی است ماموریت Exomars برای پرتاب عالی مریخ نورد ecu به مریخ در سال ۲۰۲۶ هر دو ۲۰۲۸ وجود داشته باشد.

یوزف اشباخر، سرپرست آژانس فضایی اروپا، ذکر شد: این سیستم های زودتر برای پرتاب فضاپیمای ecu در سپتامبر ۲۰۲۲ “عملا امکان پذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر سیاسی امکان پذیر نیست” بود. این دلیل است سرپرست آژانس فضایی اروپا تاکید کرد کدام ممکن است امسال جایگزین پرتاب عالی مریخ نورد ecu اجتناب کرده اند کف دست سر خورد.

این آژانس پیشتر گفتن کرده بود کدام ممکن است این ماموریت {به دلیل} تهاجم ارتش روسیه به اوکراین “فوق العاده بعید” است.

انتخاب به افتادگی همکاری آژانس فضایی اروپا همراه خود آژانس فضایی فدرال روسیه در نشست آژانس فضایی اروپا در پاریس گرفته شد.

آژانس فضایی اروپا در ادعا ای گفتن کرد: «ما عمیقاً اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند کف دست دادن جان اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای {غم انگیز} حمله به اوکراین متاسفیم.

این ادعا می افزاید: آژانس فضایی اروپا، ضمن پیش آگهی تأثیر افتادگی همکاری فضایی همراه خود روسیه بر اکتشافات آموزشی، انصافاًً همراه خود تحریم هایی کدام ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال کرده اند، سازگار شدن دارد.

متعاقباً، آژانس فضایی اروپا در پی انتخاب شخصی مبنی بر لغو اعزام عالی فضانورد ecu به منطقه، اجتناب کرده اند سرپرست آژانس فضایی اروپا خواست به همان اندازه راه‌های جدیدی را برای ارتقای مأموریت کاوشگر اگزومارز تحریک کردن تنبل.

روسیه پشیمان است

دیمیتری روگوزین، رئیس آژانس فضایی روسیه اجتناب کرده اند افتادگی ماموریت اگزومار پس اجتناب کرده اند انتخاب آژانس فضایی اروپا برای برداشتن روابط همراه خود آژانس فضایی روسیه ابراز تأسف کرد.

فضانوردان {به دلیل} تعیین کنید مدار مریخ به در اطراف خورشید، تنها هر ۲ سال یکبار می توانند به سادگی به منطقه بازدید کنند. متعاقباً جایگزین بعدی برای پرتاب فضاپیمای ESA در سال ۲۰۲۴ {خواهد بود}. بعد از همه اگر به همان اندازه آن نقطه تحریم ها علیه روسیه لغو نشود، قابل دستیابی است این شانس اجتناب کرده اند کف دست برود.

فضاپیمای ecu در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۰ پرتاب شود، با این حال {به دلیل} همه گیری کووید-۱۹ به تعویق افتاد.

فضاپیمای “Perseverance” ناسا کدام ممکن است در فوریه ۲۰۲۱ بر روی مریخ لمس کردن به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین فضانورد زبان چینی “Gong” (خدای شومینه) اکنون {در این} سیاره مستقر هستند.