بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون مهاجر نوروزی در مازندران مسکن می کنند


بیش از 4 میلیون مهاجر نوروزی در مازندران زندگی می کنند

رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون مسافر نوروزی اجتناب کرده اند ابتدای بازدید تاکنون در مازندران اقامت داشته اند.


به گزارش ایلنا، مهدی ایزدی در مخلوط خبرنگاران اجتناب کرده اند اقامت ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۷ مسافر نوروزی در استان اجتناب کرده اند ۲۶ اسفندماه به همان اندازه نوک سومین روز فرودین در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد.


وی افزود: اجتناب کرده اند انواع مسافران، ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۸ نفر در استراحتگاه آپارتمان ها، ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۸ نفر در اقامتگاه های بومگردی، ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۴ نفر در متل ها اقامت داشتند، افزود: خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۲ هزار نفر برابر ۳۷ سهم در مسافرخانه ها اسکان یافتند. .


رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران ذکر شد: ۱۲۶ هزار مهاجر نوروزی در اقامتگاه های لحظه ای و یک دو میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۹ هزار نفر در مهمانپذیرهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره اسکان یافتند.


وی افزود: {در این} مدت خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار نفر اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری بازدید کردند کدام ممکن است تا حد زیادی آنها درمورد به جاذبه های خالص این قلمرو مخمل خواب دار شمال ملت بود.


ایزدی اجتناب کرده اند ۱۷۵ بازدید اجتناب کرده اند امکانات اقامتی خبر داد.انتهای پیام/