بیش اجتناب کرده اند ۱۵.۷ میلیون تردد در بزرگراه های مازندران سند شد


بیش از 15.7 میلیون تردد در جاده های مازندران ثبت شد

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای استان مازندران ذکر شد: بر مقدمه داده ها چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی سامانه های معقول سنجش تردد در بزرگراه های استان، اجتناب کرده اند ابتدای تحریک کردن به کار تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار تجهیزات خودرو در بزرگراه های استان جابجا شده است. سرمایه گذاری نوروزی (۱۶ مارس) در لحظه سند عنوان شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن جهانیان ضمن ادعا این موضوع افزود: مسیر ترانزیتی در آسیای میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر تهران – مشهد به طور قابل توجهی {به دلیل} مکان گردشگری یکی اجتناب کرده اند پرترددترین بزرگراه های ملت محسوب تبدیل می شود. پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایای خالص ویژه به ویژه در ایام سفر. آنها برمی گردند.


وی افزود: متعاقباً اجتناب کرده اند ابتدای اجرای ساختار نوروزی به همان اندازه به در لحظه بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تردد در محور مواصلاتی همراه خود احتساب استان های همجوار به سند رسیده است.


جهانیان در یکپارچه ذکر شد: بر این مقدمه تردد در محور مواصلاتی نسبت به سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۴۲ نسبت افزایش داشته است.


مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای مازندران همراه خود خاص اینکه داده های چاپ شده شده اجتناب کرده اند سامانه های معقول نظارت بر بازدید کنندگان سایت بزرگراه های استان ترکیبی آوری شده است، ذکر شد: پرتاب می شوند.


جهانیان ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای سرمایه گذاری تاکنون بیشترین تردد در محور استان درمورد به سومین روز اجتناب کرده اند فورواردین ۱۴۰۱ {بوده است} کدام ممکن است بالغ بر ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ هزار تردد در محور مواصلاتی {انجام شده} است.


وی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به شرایط حال اجتناب کرده اند مردمان احترام ملت تقاضا داریم اجتناب کرده اند سفرهای بی معنی خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم رهنمودها امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی را در کل بازدید رعایت کنند.


شایان اشاره کردن است مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان احترام می توانند جهت اطلاع اجتناب کرده اند آمار تردد بین استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فینال وضعیت بزرگراه ها به مکان www.141.ir مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود تلفن تصمیم حاصل نمایند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها هر دو محدودیت های ترافیکی بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری. ۱۴۱ تصمیم.انتهای پیام/