بوشهر میزبان اولین بازدید کاری رئیس شورای برتر در سال جدید است


بوشهر میزبان اولین سفر کاری رئیس شورای عالی در سال جدید است

مشاور بوشهر در شورای برتر استان اجتناب کرده اند اولین بازدید کاری رئیس شورای استان در سال جدید خبر داد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز سروری، رئیس شورای استان، اولین بازدید کاری شخصی به بوشهر را در سال ۱۴۰۱ تحریک کردن کرد.


حسن رمضانی مشاور استان بوشهر در شورای برتر استان ها در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا گفت: شهید گمنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسدار این شهرستان این سیستم ریزی بازدید شخصی را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به در کنار رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای استان همراه خود حضور در نماز جمعه مسجد همراه خود مشاور ولی فقیه استان آیت الله صفایی بوشهری دیدار کردند. امام جماعت بوشهر.


92c9ef34-df50-4387-a428-0a8770ab2fd0


سخنگوی کمیسیون صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت کشاورزی شورای برتر استان ها، دیدار استاندار همراه خود معاون عمرانی وزیر ملت را همچون تولید دیگری این سیستم های روز اول برشمرد.


حسن رمضانی هدف اجتناب کرده اند این بازدید را دیدار همراه خود مسئولان ارشد استان، دیدار همراه خود محله شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی همراه خود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس های استان بوشهر عنوان کرد.


وی افزود: بازدید به جنوب استان بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در مراسم ویژه روز عسلویه در ۲۸ فروردین ۹۰ جدا از بازدید مقام معظم مدیریت به عسلویه، این سیستم های عکس نیز برای بازدید سردار سروری اندیشه در مورد شده است.


244fa303-d6d5-4d6e-a3d9-6d78f4f4bcbf


مشاور استان بوشهر در شورای برتر استان ها ارتباط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط نزدیک سروری همراه خود مجلس، هیئت وزیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای قوای سه گانه را جایگزین مغتنمی برای شورای برتر برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات استان بوشهر دانست. . وی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این بازدید زمینه را برای ارتباط بیشتر همراه خود مسئولان ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای شوراهای استانی کمک خواهد کرد که شما رفع مشکلات استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان بوشهر فراهم تنبل.


انتهای پیام/