به توافقنامه احیای برجام نزدیک شده ایم


به توافقنامه احیای برجام نزدیک شده ایم

وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد کدام ممکن است هماهنگی احیا کردن برجام نزدیک شده است.


به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه اظهار داشت کدام ممکن است هماهنگی هسته ای بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات های جهانی قریب الوقوع است، هرچند متعدد اجتناب کرده اند امتیازات رفع نشده که همچنان ادامه دارد.


لودریان در یک واحد کنوانسیون خبری در دوحه اظهار داشت: ما به هماهنگی نزدیک هستیم.انتهای پیام/