بهترین سفره اهل بیت المقدس علیه السلام


همزمان همراه خود عصر میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام عظیم ترین سفره اهل بیت علیهم السلام عصر پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه در مقامات آباد شهر اردبیل برگزار شد. ری همراه خود مولودی خوانی. این نهر در تعدادی از صد متری بلوار بیت المقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان کشف نشده دید هستند.

محمد مهدی پور عرب

۱۰۵:۵۹۴

۱۴۰۱-۱-۲۴


http://fna.ir/1oacrt