بنزما قطعه بی جا پازل رئال مادرید در ال کلاسی سیکو است


این کریستیانو رونالدو بود کدام ممکن است {در تابستان} ۲۰۱۸ در یک واحد قرارداد بحث برانگیز اجتناب کرده اند رئال مادرید راهی یوونتوس شد. او ۹ فصل خوب را در رئال مادرید سپری کرد، با این حال سرانجام همراه خود تمدید قرارداد موافقت نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح داد عالی مشکل جدید را امتحان تنبل.

همراه خود قدم گذاشتن رونالدو، بار گلزنی در رئال مادرید بر دوش کریم بنزما افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره فرانسوی این وظیفه را به خوبی پذیرفت. رئال مادرید اجتناب کرده اند ابتدای فصل ۱۸/۱۹ تاکنون ۱۳۲ ورزشی همراه خود کریم انجام داده کدام ممکن است ۸۷ برد (۶۵.۹ نسبت)، ۲۶ جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ باخت به انگشت معرفی شده است است. رئال مادرید {در این} مدت ۱۱ ورزشی با بیرون بنزما انجام داد کدام ممکن است حاصل آن ۵ برد (۴۵.۴ نسبت)، ۳ جذب می کند و سه شکست بود کدام ممکن است همگی آرم می دهد رئال مادرید با بیرون مهاجم فرانسوی شخصی چیزی اجتناب کرده اند انگشت داده است.!