بلومبرگ: نفتکش هایی که قبلا نفت ایران را حمل می کردند، اکنون حامل نفت روسیه هستند.بر اساس گزارش Vertexa که در زمینه تحلیل اطلاعات حمل و نقل تجاری فعالیت می کند، نفتکش هایی که نفت ایران را حمل می کردند به نفت خام روسیه روی آورده اند. از آنجایی که ایران با تحریم های شدید مواجه است، خرید و فروش نفت ایران نیز با مشکلاتی همراه است.