بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف کرد
یکی از منابع داخلی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: «تعطیلی در پالایشگاه آموایی، قطع برق و تعطیلی کامل آن قسمت از پالایشگاه می‌تواند کارخانه‌های تقطیر و کاتالیزور را که در حال حاضر ظرفیت تولید حدود ۸۰ درصد را دارند، تحت تأثیر قرار دهد. از بنزین ملت.” “دارا”