برنامه کامل مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۲-۲۳


اولترا مادرید

شما در این گروه می خورید و می خوابید.
اگر زیدان سرمربی اول تیم بود، به صراحت می‌گفتم که برای پیشرفت از هم جدا می‌شویم، زیرا تیم زیدان بازی‌های مرحله گروهی را جارو می‌کرد و تیم دوم جواز کسب می‌کرد.
اما من فکر می کنم آنچلوتی تمام تلاش خود را خواهد کرد و تمام امتیازها را به دست خواهد آورد