برخورد قانونی مناسب با اغتشاشگران استان سمنان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدجعفر عبداللهی شنبه شب در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان که به میزبانی ستاد فرماندهی ناجای سمنان برگزار شد، اظهار داشت: سران، عاملان، مدیران، محرکان و افرادی که نقش مهمی در اغتشاشات دارند خواهند بود. برخورد مناسب با قانون کردها: سیستم قضایی در این بار او تصمیم جدی دارد

وی با بیان اینکه هرکس در اغتشاشات حداقل و حداکثر اعمال مجرمانه را انجام داده باشد با دستگاه قضایی نیز برخورد می شود، گفت: مداخله قاطع در این موضوع وظیفه دستگاه قضایی استان سمنان است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ماموریت پلیس شناسایی تمامی افراد درگیر در اغتشاشات است، گفت: ناجا باید اوراق و مدارک لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد و شعب ویژه برای این امر ایجاد شده است. مشمول قوه قضاییه سمنان است.»

عبداللهی با بیان اینکه مردم استان سمنان خواستار برخورد جدی با عاملان اغتشاشات هستند، ابراز داشت: ماموران باید با سرعت و دقت اسناد و مدارک برای رسیدگی به جرایم اغتشاشات، عدالت را آماده و اجرا کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان سمنان نیز با دقت و سرعت به گزارش ادله و مدارک لازم عوامل مؤثر و دستگیرشدگان رسیدگی خواهد کرد و تاکید کرد: سلامت و امنیت مردم اولویت دستگاه قضایی است.