برخورد جدی با تغییر کاربری غیرمجاز زمین کشاورزی


رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سازمان اراضی با تغییرات غیرمجاز کاربری های کشاورزی با قاطعیت و جدی برخورد می کند.

به عبارت دیگر مقابله با تغییرات عمدهبه عبارت دیگر مقابله با تغییرات عمده

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سازمان اراضی با تغییرات غیرمجاز کاربری های کشاورزی با قاطعیت و جدی برخورد می کند.

به گزارش ایران جیب به نقل از سازمان امور اراضی کشور، صفدر نیازی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد، گفت: یکی از ارکان امنیت غذایی حفظ کاربری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ است. هزار هکتار از اراضی کشاورزی موجود کشور نیز در قانون حفظ کاربری برجسته شده و مجری آن وزارت جهاد کشاورزی است. رسیدگی به تغییر کاربری های غیرمجاز و از طرفی صدور مجوز برای تغییر کاربری های مجاز هر دو به صورت همزمان انجام می شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در هفت سال گذشته حدود ۸۰ هزار مجوز برای سرمایه گذاران در حوزه های کشاورزی، گردشگری، صنعت و … صادر شده است. برای توسعه کشور این اقدام بر اساس وظایف و به درخواست سرمایه گذاران و متقاضیان توسط کمیته تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی انجام می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز نگران کننده است، گفت: از آنجایی که خود اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند، تولید محصولات کشاورزی آنچنان درآمد به همراه ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور ادامه داد: دلالان از این موقعیت سوء استفاده کردند و زمین را از کشاورزان خریداری کردند و آن را گران فروختند.

وی تاکید کرد: سازمان امور کاداستر با قهر و جدیت با تغییر کاربری های خودسرانه اراضی کشاورزی برخورد می کند.

نیازی تصریح کرد: در سال گذشته ۶۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور کشف شد که از این تعداد ۲۲ هزار مورد در حین اجرا رسیدگی شد. دو هزار حکم صادره از سوی مراجع قضایی نیز اجرا شد.

وی تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری در روستاها جرم بوده و ممنوع است مگر اینکه مجوزهای لازم صادر شده باشد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: میانگین مالکیت باغداران در کشور به ازای هر باغدار حدود یک و نیم هکتار است، بنابراین با بررسی های انجام شده در اتاق های کار، باغ های بزرگتر از یک هکتار می توانند دارای اتاق کار با متراژ مشخص باشند. اما باغ های کوچکتر از این مقدار می توانند از سوله برای نگهداری تجهیزات و لوازم استفاده کنند.