برای واردات تجهیزات معدن، ما باید استخراج بی تجربه را آغاز کنیم / منصفانه نیروی کار تشکیل دهیم


برای واردات ماشین آلات معدن، ما باید استخراج سبز را شروع کنیم / یک تیم تشکیل دهیم

رئیس کمیسیون معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طرحی به تماس گرفتن هزار معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار حرفه حاضر کرده ایم کدام ممکن است اگر مقامات برای سرزنده سازی آن همکاری تنبل گام بزرگی {در این} راستا {خواهد بود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش معدن قادر {خواهد بود} به ۱۰ سهم اجتناب کرده اند این تضمین ها حرکت تنبل.


ابراهیم جمیلی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا کسب اطلاعات در مورد وضعیت معدن در سال ۱۴۰۱ گفت: یکی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ انجام دادیم این بود کدام ممکن است نتیجه مزایده های سال قبلی را گفتن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستانی عملیات را متوقف کرد با این حال پارادوکس وجود داشت. بردن شد.” برای اولین بار مزایده نهایی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکثر استان ها این مزایده همراه خود استقبال معامله گران مواجه شد.


وی افزود: سوئیچ این قطعه اجتناب کرده اند بخش اکتشافی به بخش معدن اتفاق خوبی بود با این حال متاسفانه شاهد بودیم کدام ممکن است دارایی ها خالص همکاری چندانی همراه خود برندگان مزایده {در این} بخش نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند همراه خود مناطق برخورد کردند.


وی در شکسته نشده افزود: روزی کدام ممکن است همه مراجع در آستانه بالا کار قرار می گیرند، این در حال وقوع است. باید در تفاهم نامه دارایی ها خالص همراه خود وزارت صمت تغییراتی تحمیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کنجکاوی مندان به ورزش در بخش پژوهشی آزادی بیشتری بدهیم. بعد از همه ما تخریب دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست را قبول نداریم، با این حال معتقدیم می توان معدن بی تجربه را در ملت تحمیل کرد. همراه خود وجود معادن می توان دارایی ها خالص ملت را نجات داد.


رئیس کمیسیون معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همه این چیزها درمورد به صلاحیت معدنچیان است کدام ممکن است در صورت احراز صلاحیت معدنچیان در واگذاری این امکان موجود است.


وی در شکسته نشده اظهار داشت: تامین تجهیزات معدنی باید جزو میل های وزارت صمت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس مجوز واردات معادن را صادر کرده است. در بودجه ۱۴۰۱». به همین دلیل امیدوارم در سال ۱۴۰۱ انواع زیادی ماشین وارد ملت شود، با این حال جدا از این می تواند به ساخت موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های سازنده تجهیزات با کیفیت صنعتی مشابه هپکو نیز ملاحظه کنید.


جمیلی در شکسته نشده اظهار داشت: سریع تشکیل نیروی کار واردات تجهیزات را داده ایم. اگر مقامات بخواهد تجهیزات خاصی را همراه خود قیمت صحیح در ملت وارد تنبل، سریع می کنیم نیروی کار تشکیل دهد. ما هم این سریع را به وزارت صمت حاضر کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد این وزارتخانه باورپذیر است. سریع دوم ما اینجا است کدام ممکن است مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخطار واردات اجتناب کرده اند فروردین ماه صادر شود به همان اندازه فصل کاری بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان را اجتناب کرده اند انگشت ندهیم.


وی اظهار داشت: ماموریت ای به تماس گرفتن هزار معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار حرفه حاضر کردیم. اگر مقامات برای اجرای آن همکاری تنبل گام بزرگی {در این} راستا {خواهد بود}. مقامات سیزدهم وعده تحمیل منصفانه میلیون حرفه در سال را داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار باعث تبدیل می شود بخش معدن به ۱۰ سهم اجتناب کرده اند این تضمین ها حرکت تنبل. این ساختار علاوه بر این ممکن است کمک بزرگی در سازماندهی معادن کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولو معادن آیش باشد. به معنای واقعی کلمه هستند، سازماندهی هزار معدن ممکن است هدف استخراج معدن را به جای آن نفت محقق تنبل.


انتهای پیام/