با کارلوس کی روش از تیم ملی ایران چه انتظاری داریم؟


نبا…..

بازی های دوستانه با روسیه، سنگال و اروگوئه بسیار مهم است

همانطور که فهمیدیم، طبق منطق برخی افراد، باخت اسکاتسیچ در یک بازی دوستانه معنایی ندارد.

دقیقا انتقادات از اسکوچیچ بعد از باخت در بازی دوستانه مقابل الجزایر بیشتر شد و فهمیدیم که بازی دوستانه چقدر مهم است.

خدا نکنه این ۳ بازی دوستانه رو ببازه
چون بعد مشخص می شود که او مربی بسیار ضعیفی است و باید قبل از جام جهانی تغییر کند

برخی به ما یاد داده اند که شکست در یک بازی دوستانه مساوی است با اخراج از تیم ملی