با ثبت نام خسروی وفا مجبور به حضور در انتخابات نشدم


به گزارش وانانیوز،

سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز با اعضای کمیته رسانه این کمیته دیدار کرد.

وی که در انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت نام نکرده بود، گفت: با وجود اینکه محمود خسروی حضور داشت، نیازی به حضور در انتخابات نداشتم.

انتخابات کمیته ملی المپیک ۱۵ شهریور برگزار می شود.

پایان آن پیام/