باغ ملک خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داد که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر در آن استان شد. در شهرک باغملک نیز آب به برخی از منازل روستایی و شهری نفوذ کرده و خسارات زیادی به مزارع کشاورزی وارد شده است. همچنین راه ارتباطی چند روستا مسدود شده است.