بازگشت لنج قایقرانی به آبهای خلیج فارس پس از ۷۰ سال. ایران با استفاده از تجهیزات به جا مانده از کشتی افسانه ای آنجلیکا/بم، بادبان های خود را دوباره بالا می برد (فیلم)
این بارج مسیر طولانی را برای حرکت در خلیج فارس طی کرده است. احتمالاً بیش از صد سال قدمت دارد و به اندازه بوم ها یا دستگاه های صوتی قدرتمند نیست. این کشتی از چوب ساج هندی ساخته شده بود و احتمالاً زمانی به همان بندر کنگ می رفت، اما تا به امروز مدت زیادی بود که کشتی را ندیده بود.