بازدید ۲۰۰ هزار مسافر اجتناب کرده اند موزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار تاریخی آذربایجان غربی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی آذربایجان غربی، جلیل جباری سرپرست کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی آذربایجان غربی ذکر شد: انواع بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند موزه های متعلق به اداره کل میراث،سنت،گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان اجتناب کرده اند ابتدای سال مرتفع است.نوروز ۵۰۰۰ نفر.

جباری افزود: تشک سلیمان تکاب همراه خود ۵۵۷ نفر بیشترین انواع موزه استان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن کلیسای کلدوران، افراد شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسی، موزه سه گنبد ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه حسنلو ناگادا در کلاس های زیر قرار دارند.

وی ذکر شد: در سفر نوروزی هشت هزار نفر در کانکس های استانداری اسکان یافتند کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل در سال ۱۴۰۰ نیز ۹۷ نسبت افزایش نماد می دهد.

جباری شکسته نشده داد: در جاری حاضر موزه سنگ سینگ آباد، موزه افراد شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسی ارومیه، کاخ سردار ماکو، موزه سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارالصفا خوی، موزه افراد شناسی مهاباد، موزه نقده، موزه حسنلو، موزه تشک سلیمان تکاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه کلیسای قره الکترونیک میزبان بازدیدکنندگان نوروزی است. حاضر ارائه دهندگان به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری ها.

به گزارش فارس، عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تأثیر تاریخی، ابنیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه تاریخی آذربایجان غربی در استان سند سراسری شده است کدام ممکن است ۵ نسبت آثار سند شده ملت را برای ادغام کردن تبدیل می شود.

در جاری حاضر انواع امکانات اقامتی در آذربایجان غربی ۱۲۷، انواع تشک های اقامتی کل ۵۳۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اتاق های اقامتی استان ۲۲۴۳ اتاق است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید