ایران: توپ در زمین آمریکاستمجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت بود، جدی عمل کردیم، گفت: توپ در زمین آمریکاست و اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و نیت جدی خود را نشان دهد. برای اجرا همانطور که تعهدات او نشان می دهد، توافق دور نیست.