ایرانی ها از چه زمانی برنج می خوردند؟


به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش فارس، «رشیدالدین فضل الله همدانی» در قرن هفتم شمسی در کتاب «عطار و احیا» نوشته است. در زمان او اعتقاد بر این بود که برنج توسط دکتر زاویه از هند به ایران آورده شده است. وی نحوه کشت برنج را به تفصیل توضیح داد و جالب اینکه در همان زمان می دانست و گفت که کیفیت برنج گیلان نسبت به جاهای دیگر بهتر است.

بر اساس منابع تاریخی، کشت برنج در ایران از زمان ساسانیان رواج داشت و البته در تمام نقاط ایران از غذای ملی استفاده نمی شد. در قرون بعدی انواع برنج در ایران کشت شد و کشاورزان ایرانی با گذشت زمان ارقام جدیدتر و بهتری ساختند که مورد پسند ایرانیان بود.

در زمان صفویه، برنج یک غذای شاهانه بود و طبیعتاً به غذای مخصوص اعیاد و جشن ها به صورت پلو یا چلو با کباب یا خورش تبدیل شد. «ملما پیلو»، «برایان پیلو»، «قوارمه پیلو» و «دولمه پیلو» از غذاهای معروف دوره صفویه بودند.

در دوره قاجاریه به جایی رسید که «ادوارد پولک»، پزشک متخصص ناصرالدین قاجار، می‌نویسد: «ایرانی‌ها ساده زندگی می‌کنند و عموماً عادات غذایی و آشامیدنی متعادلی دارند. غلات، برنج، سبزیجات، میوه ها و لبنیات غذای اصلی آنهاست. در شهرها و در میان ثروتمندان، برنج مهمترین ماده غذایی محسوب می شود. از برنج در پخت سه غذای ایرانی پلو، چلو و آش استفاده می شود. این غذاها نقش مهمی در زندگی خانوادگی ایرانی دارند. ایرانی ها حتی نمی توانند بهشت ​​را بدون برنج تصور کنند.

ایرانی ها از چه زمانی برنج می خوردند؟

انواع برنج در دنیا وجود دارد اما در ایران فقط برنج سفید و انواع محلی ایرانی رایج است

نام برنج از کجا آمده است؟
برنج ایرانی انواع مختلفی دارد. امروزه حدود ۴۵ نوع برنج در ایران کشت و مصرف می شود و معروف ترین آنها برنج صدری و طارم است که بخش زیادی از انواع برنج ایرانی را تشکیل می دهد. از جمله صدری حسن سرایی، صدری دمسیاه، طارم دیلمانی، طارم رشتی و طارم محالی.

بیشتر برنج های ایرانی را به نام محل کشت یا شکل ظاهری آن می شناسند. برخی هم داستانی تاریخی مانند برنج صدری دارند که چنین است: «میرزا آقاخان نوری که در زمان قاجار ریاست صدارت را بر عهده داشت، عده ای را به کشورهای شرق آسیا فرستاد و بذر چغندر و برنج را به شمال آورد. ایران طبق افسانه ها این برنج از هند آورده شده و به آن برنج صدراعظم می گفتند. بعدها به دلیل کاربردهای فراوان نام آن از برنج صدری به برنج صدری تغییر یافت.

برخی از انواع برنج را به نام کشاورزی نیز می شناسند که برای اولین بار کشت و کار شدند. مثلاً برنج هاشمی که داستانش از این قرار است: «یوسف هاشمی زاده در سال ۶۴ متوجه خوشه های مختلف در مزرعه برنج خود شد، این خوشه ها بلندتر و ساقه باریک تری داشتند. این خوشه های خاص و جذاب را جمع کرد و در آغاز فصل بهار خزانه ای جداگانه برداشت و کاشت و در زمان برداشت آنها را جداگانه و با دقت جمع کرد و برنج هاشمی متولد شد.

دیگر اینکه به غیر از گیلان و مازندران، انواع دیگر برنج در مناطق مختلف ایران کشت می شود. از جمله برنج کهربایی در خوزستان و مناطق غربی ایران و برنج چمپا در اصفهان و مناطق مرکزی و جنوبی ایران.

ایرانی ها از چه زمانی برنج می خوردند؟

برنج فروشی در شمال ایران در دوره قاجار

برنج؛ کشف مهم ایرانی
مهم ترین غذای پخته شده با برنج، کلو است که برنج خالی یا برنج سفید است و البته انواع پلو هم دارد. جالب اینجاست که ایرانی ها پختن بیش از ۴۰ نوع پلو را بلدند و داستان از این قرار است: «برخی از محققین پلو را دستاورد آشپزهای ایرانی می دانند و معتقدند هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها آن را درست نمی کند. به گفته آنها سبزی، شلغم و حبوبات در مقایسه با گوشت، مرغ و ماهی از مواد ارزان قیمت محسوب می شوند و در آشپزی ایرانی افزودن این مواد به برنج آن را به پلو تبدیل می کند که نیازی به طبخ جداگانه ندارد. و مانند خورش است که با آن مخلوط شده است.

ایرانی ها از چه زمانی برنج می خوردند؟

ایرانیان قاجار در حال خوردن غذای برنج

«پلوچوری» از کجا آمده است؟
در تاریخ ایران، برنج همیشه غذای گران قیمت و غذای ثروتمندان و غذای جشن ها و مهمانی ها بوده است و مردم عادی جز در مناطقی که برنج کشت می شد یا به وفور یافت می شد، برنج و چلو نمی خوردند. حتی معروف است که در دوره قاجار به مردم عادی و فقرا فقط یک بار در سال برنج می دادند و آن شب نوروز بود.

استفاده از اصطلاح «پلوخوری» به جای «پارتی» از گذشته های دور به ایرانیان رسیده است. در روزگاری که برنج غذای ضیافت ها بود و ایرانی ها به جای اینکه بگویند مهمانی می رویم، می گفتند می خوریم. گسترش مصرف برنج در شهرهای بزرگ ایران از دهه ۴۰ آغاز شد و اکنون به جایی رسیده است که برنج خارجی نیز وارد می شود تا سفره ایرانی بی برنج نماند. آقای «ادوارد پولاک» باید بگوید: ایرانیان نه تنها بهشت، بلکه جهان را بدون برنج تصور نمی کنند!