ایجاد ۴۰۰۰ ظرفیت جدید برای پذیرش معتادان متجاهر در تهران


بر اساس گزارش شفاف، جوهری در مراسم افتتاح ۶ مرکز گروه ویژه و ممانعت از پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی گفت: در هفت ماه گذشته تلاش هایی از سوی مرکز اجتماعی انجام شده و نتیجه آن اقدامات موثری است که در زمینه جمع آوری مواد مخدر شاهد هستیم. معتادان.”

وی افزود: زمانی که کار در استان و شهر تهران شروع شد، چندین سال است که ظرفیت اسکان معتادان متجاهر افزایش پیدا نکرده است، این در حالی است که تهران بیش از ۵۰ درصد معتادان کشور را دارد.

جوهری با اشاره به هم افزایی که در قرارگاه اجتماعی و نظارت بر وظایف و وظایف تشکل های حاضر در اردو مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در ۱۶ فرمانداری استان تهران، فرمانداران به عنوان روسای کمپ های اجتماعی شهرستان جلساتی را تشکیل داده و عهده دار شدند. وظایف موجود نتیجه اقدامات این بود که در هفت ماه گذشته ۴۰۰۰ ظرفیت جدید در استان تهران اضافه شد و این مهم با تلاش همه دستگاه ها به ویژه شهرداری تهران محقق شد.

به گفته معاون استاندار تهران تا چهار ماه آینده ۴ هزار ظرفیت دیگر برای تهران ایجاد می شود و با تحقق ظرفیت ۲۲ هزار نفری تهران برای جمع آوری معتادان متجاهر، هدف پاکسازی شهر تهران از مواد مخدر است. معتادان تا روزی ممکن است، دیگر معتاد در تهران نباشد.

جوهری تاکید کرد: شش مرکزی که امروز افتتاح می شود برای رفع مشکلات تمرکز معتادان متجاهر به ویژه برای افرادی که اجازه ورود ندارند ایجاد شده است. پس از بحث و بررسی و بررسی موانع موجود، مراکز تخصصی برای این افراد ایجاد شد، کار بزرگی که امروز در تهران محقق شده است.