اولویت گروه ملل اجتناب کرده اند حمله ها پاکستان به افغانستان


هیئت معاونت گروه ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز یکشنبه در صفحه توئیتر شخصی نوشت: «یوناما عمیقاً اجتناب کرده اند گزارش‌ها مبنی بر تلفات غیرنظامیان اجتناب کرده اند جمله دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در حمله ها اثیری ساعت شب قبلی علیه خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر ابراز اولویت کرد».

او اظهار داشت: «غیرنظامیان به هیچ وجه هدف نیستند. ماموریت کمک گروه ملل متحد در افغانستان (یوناما) در امتحان شده {است تا} حقایق را خاص تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات را تأیید تنبل.

دیروز خبرگزاری الجزیره به نقل اجتناب کرده اند منصفانه مقام امنیتی گزارش داد کدام ممکن است در حمله اثیری پاکستان به ولایت خوست افغانستان ۴۱ غیرنظامی کشته شدند.

این حمله ها ظاهراً در {پاسخ به} کشته شدن هفت سرباز پاکستانی در یک واحد کمین مسلحانه در وزیرستان شمالی در روز پنجشنبه صورت گرفت.

نظامی پاکستان پیشتر حمله ها موشکی شخصی را به ولایت های خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر افغانستان انجام داد کدام ممکن است فشار های دیپلماتیک بین ۲ ملت را افزایش داد.

افسران طالبان افغانستان روز شنبه فرستاده پاکستان در کابل را در اعتراض به حمله ها اثیری پاکستان احضار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مقام بومی طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان آن گفتند کدام ممکن است این حمله ها توسط منصفانه جنگنده پاکستانی در حریم اثیری افغانستان {انجام شده} است.

وزارت امور خارجه پاکستان در این زمان در ادعا ای ادعا کرد: در تعدادی از دیروز حوادث مرزی بین ۲ ملت عمق گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی پاکستان در مرز هدف قرار می گیرند.

پاکستان علاوه بر این در این زمان به جنبش طالبان افغانستان هشدار داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند پناه دادن به شبه نظامیان طالبان پاکستانی کدام ممکن است حمله مرگباری را علیه نظامی افغانستان انجام داده اند، بازو بردارد.

این ادعا می افزاید: هفت سرباز پاکستانی روز پنجشنبه در جهان مرزی وزیرستان شمالی کشته شدند، این جهان همراه خود ولایت خوست افغانستان هم مرز است کدام ممکن است آگاه تبدیل می شود حمله ها اثیری روز جمعه توسط نظامی پاکستان {انجام شده} است.

سفارت پاکستان در کابل این حمله را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت معاونت گروه ملل متحد در افغانستان ابراز اولویت کرد.