انتقام غیرمعمول مهدی طارمی اجتناب کرده اند پیام نیازمندان!


انتقام عجیب مهدی طارمی از پیام نیازمندان!

سومین هت تریک طارمی در لیگ پرتغال (خوب هت تریک با بلوز ریو آوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب هت تریک اجتناب کرده اند زمان حضور مهدی در پورتو) برای پیام خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تیمی هایش کابوس بود تا دومین هم تیمی طارمی با مایر باشد. یادآوری تفریحی تجهیزات گلف با مهاجم Have.

آلترمی در هفته دهم لیگ پرتغال در حالی کدام ممکن است علیرضا بیرانوند همچنان داخل دروازه بوآویستا بود، در پیروزی ۱-۴ تیمش مقابل یاران علیرضا بیرانوند برای یونیلونسون پاس گل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع خوب بار هم دروازه آلرضا بیرانوند را باز کرد. گل او {به دلیل} آفساید مهدی لغو شد.

دیروز یکی اجتناب کرده اند موقعیت یابی های خبری به این موضوع ردیابی کرد کدام ممکن است ۵ سال پیش روزی کدام ممکن است پیام نیازمند در بکان حضور داشت، مقابل پرسپولیس کدام ممکن است مهدی طارمی در آن نقطه در جاده حمله او تفریحی می کرد، انجام درخشانی اجتناب کرده اند شخصی به حاضر گذاشت. دیداری کدام ممکن است در ۲۶ شهریور ۹۶ برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس به مرتضی آقاخان باخت.

در آن نقطه طارمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانچا مهاجمان پرسپولیس بودند کدام ممکن است نتوانستند دروازه نیازمندان را باز کنند با این حال ماجرای تفریحی دیشب انصافاً مشخص بود.