انتخاب های مرزبانی در نوروز | خبرگزاری ایلنا


اولویت های مرزبانی در نوروز

فرمانده مرزبانی ملت اظهار داشت: مرزبانان به سهم شخصی در حیطه ورزش های ماموریتی برای باور مانترا سال سنگ تمام نمی گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب در مرزهای ملت ایستاده اند.به گزارش ایلنا، سردار احمدعلی گودرزی اواخر سال در ترکیبی مرزبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزنشینان در سطح صفر مرزی خسروی همراه خود ردیابی به دعای میلاد «اکنون» همراه خود یادآوری یادآوری وی اجتناب کرده اند شهدای والامقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید معزز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای مجموعه مرزبانی اسلامی آمادگی مناسب دارد.

وی یکپارچه داد: همراه خود سپاس اجتناب کرده اند خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت بی‌نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر او، به استقبال بهار می‌رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیشگاه خداوند متعال تعظیم می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی سرشار اجتناب کرده اند خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت، سرشار اجتناب کرده اند عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی دارم. عاشق.برای هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنوردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزنشینان.

فرمانده مرزبانی ملت همراه خود ردیابی به حضور مرزبانان، مرزبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان استانی در سطح صفر مرزی کرمانشاه اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند انتخاب های مرزبانان در نوروز، مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود مرزبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان است. ملت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای زیبایی شناختی مختلف

گودرزی در یکپارچه اظهار داشت: مرزبانان به سهم شخصی در حیطه ورزش های ماموریتی اجتناب کرده اند هیچ کوششی در باور مانترا سال دریغ نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب در مرزهای ملت ایستاده اند.

وی همراه خود ردیابی به هشت سال پاسداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام نوروز به در اطراف اجتناب کرده اند خانوار سربازان اظهار داشت: درست در این لحظه نوروز بر مرز مقدس ایران اسلامی وظیفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانان غیور هشت سال راه سربازان را یکپارچه می دهند. . سال جدید را همراه خود همنوعان شخصی در آن سوی مرزهای ایران اسلامی تحریک کردن می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی ملت در طولانی مدت فرا رسیدن سال ۱۴۰۱ را به همرزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانان پرشور شخصی {در سراسر} ملت تبریک اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: خواهان اقامت هموطنان در دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی هستند.


انتهای پیام/