انتخاب غیرمعمول فرهاد مجیدی در استقلال


تصمیم عجیب فرهاد مجیدی در استقلال

فرهاد مجیدی اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سرمربی استقلال محدوده شده امتحان شده زیادی کرده تیمش را اجتناب کرده اند حواشی در اطراف نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها این خدمه به در اطراف اجتناب کرده اند رسانه‌ها کار شخصی را دنبال کنند. تعدادی از وقت پیش فرهاد مجیدی به گیمرها ادعا کرده بود حق ندارند همراه خود رسانه‌ها مصاحبه‌ای را انجام دهند.

حالا اجتناب کرده اند استقلال خبر می‌رسد فرهاد مجیدی برای جلوگیری اجتناب کرده اند حواشی بالقوه انتخاب گرفته کلیه اعضای کادرفنی استقلال را هم به همان اندازه بالا فصل ممنوع المصاحبه تدریجی. علاوه بر این حضور در میکسدزون بعد ار ورزشی‌ها ساده همراه خود اجازه فرهاد مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت گزینشی امکان پذیر {خواهد بود}.

تأمین: طرفداری