انتخابات عراق در محاصره اختلافات حزبی / بلندی های جولان تل آویو در کردستان / اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات {به سمت} دمشق روی می آورند / اسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعراب


انتخابات عراق در محاصره اختلافات حزبی / بلندی های جولان تل آویو در کردستان / اردن و امارات به سمت دمشق روی می آورند / اسد و مذاکرات اعراب و اعراب

این تحلیلگر امتیازات جهان ذکر شد: نبرد سیاسی در بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات اسرائیل در اقلیم کردستان عراق را به حداقل یک موضوع مهم تحلیلی تغییر کرده است، با این حال تحولات سیاسی سوریه شاهد تنظیم تحولات در جهان است.


سید رضا صدر الحسینی، تحلیلگر امتیازات جهان به خبرنگار ایلنا ذکر شد: عراق در سال قبلی شاهد تحولات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا جهان ای قابل توجهی {بوده است}، با این حال مهمترین آنها را باید شورای صهیونیستی در اقلیم کردستان دانست. پاسخ های متعدد در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج عراق. با امتحان کنید تاریخچه برخی اجتناب کرده اند جریانات در استان کردستان عراق کدام ممکن است در امروز را به مسعود بارزانی نسبت می دهند، می بینیم کدام ممکن است مطالبه این جریان ها اجتناب کرده اند قبلی تا به در امروز، تجزیه کردستان عراق {بوده است}. این دیدار با محوریت رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه عراق در کردستان عراق برگزار شد. همه به خاطر دارند کدام ممکن است در فینال همه پرسی استقلال کردستان عراق، اولین افرادی که اجتناب کرده اند عدم تلاش کردستان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تلاش کردستان عراق استقبال کردند، صهیونیست ها بودند.


این تحلیلگر سیاسی دلیل داد: دوره ای سازی حضور اسرائیل در کردستان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تجزیه آن ۲ هدف بی نظیر نشست سال قبلی در اقلیم کردستان عراق بود. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است این دیدار ایده ها کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران عراقی را ناراحت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان کردستان در موضع اعتراض قرار گرفتند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شورای برتر قضایی عراق {برای عادی} سازی روابط با رژیم صهیونیستی تصمیم بازداشت برخی اجتناب کرده اند حاضران در مونتاژ را صادر کرده است کدام ممکن است نماد می دهد بغداد همچنان با چنین موضوعاتی جایگزین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی اجتناب کرده اند خطر آگاه است. اجتناب کرده اند تجزیه. موضوع مهم عکس کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ مطرح شد، انتخابات پارلمانی عراق بود کدام ممکن است فوق العاده منحصر به فرد بود.


وی افزود: اساساً انتخابات در عراق بیشتر اوقات {به دلیل} احساس قومیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سازوکارهای تصمیم گیری شده در قوانین اساسی این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه نبرد های سیاسی با اشکال مواجه تبدیل می شود. در انتخابات فعلی نیز شاهد اعتراض رویدادها شیعه به نتایج انتخابات بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند آنها معتقدند کدام ممکن است نتایج دستکاری شده است. {در این} راستا رویدادها شیعه نیز به صورت انصافاً قانونی شکایت شخصی را به مراجع معامله با کننده حاضر کردند کدام ممکن است اعتراض آنها نادیده گرفته شد. موضوع مهم تولید دیگری در عراق وضعیت نامزدهای ریاست جمهوری است. ما علناً دیده‌ایم کدام ممکن است جیب دادگاه برتر عراق به نفع رد صلاحیت عمدی زباری رای می‌دهد کدام ممکن است در نتیجه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل با اشاره به انواع رئیس‌جمهور عراق شد. موضوع تولید دیگری پیوستن مجدد جریان های شیعی در عراق یا بیشتر است بگوییم آشتی سیاسی است. ارتباط مقتدی صدر با نوری مالکی این را روشن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ۲ طرف برای رسیدن به حداقل یک هماهنگی سیاسی در اطراف هم مخلوط شدند.


سوریه


صدر الحسینی با ردیابی به بزرگ ترین امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای سوریه در سال قبلی ذکر شد: سوریه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های قبلی بر روی پایین آرام تر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون شاهد نبرد خشونت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونین تر {در این} ملت نبوده ایم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بحث سازوکار مشورتی سه جانبه برای رفع فاجعه سوریه به محور مهمی در سوریه تغییر شده است. واقعیت اینجا است کدام ممکن است تعدادی از ماه پیش سازوکار مشورتی سه جانبه با روسیه، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر برای رفع فاجعه سوریه تحمیل شد کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند سرزنده بودن قطر {در این} زمینه دارد. در ابتدا باید ملاحظه داشت کدام ممکن است با اشاره به فاجعه سوریه سیگنال های قطر را به خوانایی می توان در آن تبصره کرد. قطر در دهه قبلی مدیریت متنوع اجتناب کرده اند جنبش‌های تروریستی اجتناب کرده اند جمله اخوان را بر عهده داشته است کدام ممکن است در سوریه عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابکاری انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کاری کدام ممکن است بالقوه است علیه عربستان سعودی انجام داده {است تا} اوضاع سوریه را به نفع شخصی مدیریت تدریجی.


وی افزود: قطر با استفاده اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد روسیه در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد ارتش ترکیه {در این} ملت سعی در تامین مزیت شخصی با حق ورود به موضوع سوریه دارد. این دلیل است می بینیم کدام ممکن است ملت گستاخانه در سازوکار مشورتی سه جانبه کدام ممکن است روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را نیز در بر خواهد گرفت، واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا دیگری منافعی را فکر اند کدام ممکن است تا حد زیادی جنبه سیاسی دارد. با انتخابات ریاست جمهوری سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مجدد بشار اسد به این سیستم، به نظر می رسد مانند است دمشق در گیرودار انبوه سیاسی است. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است انتخابات سوریه اجتناب کرده اند عالی سو نماد داد کدام ممکن است مهارت برقراری ایمنی در شامات فوق العاده آسانسور شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {در این} زمینه {وجود ندارد}، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری بدون در نظر گرفتن سنگ اندازی افراد سوریه توسط کشورهای غربی، آنها ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح سیاسی کنجکاوی مند به بازگشت هستند.


رئیس جمهور الحسینی در طولانی مدت ذکر شد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تحولات مهم سوریه در سال های فعلی برقراری روابط بین دمشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای جهان بوده کدام ممکن است مهمترین آنها اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات {بوده است}. بازدید وزیر خارجه امارات به سوریه کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ۱۰ سال جدایی ۲ طرف به پایان رسید، نماد دهنده تمایل جهان ای برای اتصال به دمشق بود. حتی به گفتگوی تلفنی بشار اسد با پادشاه اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری تنها گذرگاه مشترک اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه باید به گونه ای نگریست کدام ممکن است اکنون همه امتحان شده می کنند تا عضویت سوریه در اتحادیه عرب را احیا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه برسند کدام ممکن است دمشق پیروز شده است. سال ها فاجعه معاصر است بازدید بشار اسد به امارات تعدادی از روز پیش در اولین روز سال ۱۴۰۱ نماد می دهد کدام ممکن است کشورهای عربی اکنون به گفتگوی عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی روی معرفی شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمشق سریع به قلمرو درست اتحادیه عرب بازخواهد گشت. .


انتهای پیام/