امیرحسین کریمی به آلومینیوم اراک اتصال


امیرحسین کریمی به آلومینیوم اراک پیوست

شرکت کننده سابق کارکنان پکان تهران اراک به آلومینیوم اتصال.


به گزارش ایلنا، امیرحسین کریمی هافبک سابق شهر خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکان با عقد قراردادی شناخته شده به عنوان سهمیه آزاد به آلومینیوم اتصال.


در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر روز یکشنبه فجرسپاسی شیراز میهمان آلومینیوم اراک {خواهد بود}.


انتهای پیام/