امکان مشاهده «نسخه الکترونیکی» از طریق موبایل
از مهم ترین خدمات قابل ارائه در این سامانه می توان به مشاهده و اعتراض به سوابق پرداخت بیمه، مشاهده خلاصه سوابق، درخواست انواع کمک هزینه کوتاه مدت و هدایای عروسی، اخذ بیمه نامه دانشجویی، مشاهده نسخه خدمات درمانی، وقوع بحران و انحلال مستمری بگیران و خدمات مختلف مربوط به کارفرمایان.