امنیت در منطقه باید درون زا باشد/ تبادل نفت ایران و قزاقستان از سر گرفته می شود


به گزارش شفاف، رئیس جمهور پس از حضور در اجلاس سیکا در فرودگاه مهرآباد گفت: در این اجلاس علاوه بر تبیین نیازهای منطقه، تجربه چهل سال گذشته ملت ایران را بیان کردیم.

وی با بیان اینکه تاکید کردیم امنیت در منطقه باید درون زا باشد، تصریح کرد: دخالت نیروهای خارجی در منطقه قطعا راه حل نیست اما مشکل دیگری خواهد بود.

رئیسی همچنین با بیان اینکه در دیدارهای دوجانبه بر توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان تاکید شد، تاکید کرد: مقرر شد تبادل نفت ایران و قزاقستان پس از ده سال از سر گرفته شود.

رئیس جمهور با حضور در فرودگاه مهرآباد ادامه داد: لغو روادید چهارده روزه سفر فعالان اقتصادی برای اتباع دو کشور باعث افزایش تعداد سفرها شده است.

وی با بیان اینکه رابطه ایران با کشورهای آسیایی شتاب قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: زمینه بسیار خوبی برای حضور فعالان اقتصادی ایرانی در بازارهای آسیایی فراهم شده است.