امروز از رهی معیری: یاد روزهایم در گلشن فغانی افتادم
محمدحسن «بیوک» معیری (زاده ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷ در تهران – درگذشته ۳ آبان ۱۳۶۷ در تهران) با نام خانوادگی «رهی» از غزلسرایان، ترانه سراها و ترانه سرایان معاصر ایرانی است. از ترانه های او می توان به «شاد خزان»، «شب سپرده»، «کاروان»، «مرغ حق» و «جوانی» اشاره کرد.