افزایش ۴۳ درصدی تصادفات رانندگی در ۱۷ روز قبل از این / ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر افزایش یافتند


افزایش 43 درصدی تصادفات رانندگی در 17 روز گذشته / 23 هزار و 183 نفر بهبود یافتند

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر اظهار داشت: انواع تصادفات رانندگی در ۱۷ روز قبل از این عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۳ مورد بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۴۳ نسبت افزایش داشته است.


به گزارش ایلنا، مهدی ولی پور به نقل اجتناب کرده اند کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید در حال حاضر شنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات {در سراسر} ملت به ۲۷۶۴ مورد رسیده است کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه ۷۴ نسبت افزایش آرم می دهد. فاصله سال قبلی.”


به مشاوره رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر، ۱۵۱ حادثه کوهستانی رخ داده است کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳ نسبت کاهش داشته است. علاوه بر این {در این} مدت ۱۴۹ مورد حادثه جوی گزارش شده است.


وی با دقیق اینکه تاکنون در عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات به ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر امدادرسانی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۲۴ نفر نیز تخلیه شدند، اظهار داشت: در ۳۴ حادثه ساحلی ۸۳ نسبت افزایش داشته است. وی افزود: {در این} مدت عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۹ نفر به امکانات درمانی منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ فرد مبتلا سرپایی شرکت ها حاضر شده است.


ولی پور با دقیق اینکه برای ۳۰۱۵ نفر اسکان اضطراری اندیشه در مورد شده است، اظهار داشت: عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی برای ۲۵۸ نفر تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۶ نفر در حوادث رانندگی مجروح شدند.


انتهای پیام/