افزایش ورود مسافران به استان/ الگو درگیر کننده تصادفات


افزایش ورود مسافران به استان/ روند نگران کننده تصادفات

ورود مسافران نوروزی به استان یزد؛ اولین شهر گردشگری ملت نسبت به سال قبلی انبساط چشمگیری داشته است، {به دلیل} ازدحام بزرگراه های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز تصادفات، شورای راهبردی کاهش تصادفات در یزد تشکیل شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا اجتناب کرده اند یزد، در پی شیوع حادثه دلخراش ظهر در این زمان در شهرک بافگ، مسئولان استانی با تشکیل شورای راهبردی کاهش تصادفات در یزد، تدابیری را برای کاهش بزرگراه ها اندیشیدند. تصادف


یزد با ردیابی به واژگونی خودروی ساینا در بزرگراه بافگ ذکر شد: متاسفانه {در این} حادثه پیش اجتناب کرده اند رسیدن نیروهای امدادی سه سرنشین جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند.


وی ذکر شد: {در این} حادثه کدام ممکن است در شکاف ۵ کیلومتری روستای فهرج به بافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۱۰:۳۳ صبح در این زمان رخ داد، سه نفر تولید دیگری مجروح شدند.


متعدد اجتناب کرده اند تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح رانندگی {به دلیل} خستگی نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا سهل انگاری نیروی محرک تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نیروی محرک برای تعمیر این ۲ موضوع اهتمام ورزد، تصادفات زیادی رخ نمی دهد. این در حالی است کدام ممکن است بزرگراه های یزد به طور قابل توجهی محورهای بافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبس دستخوش تصادفات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اینکه مسئولان کشوری گزینه ها متعددی اجتناب کرده اند جمله ۲ جاده کشی برای این ۲ محور متعهد شدن کرده اند، ادامه دارد به طور مناسب اجرایی نشده است.


تصادف


۹۰ نسبت بزرگراه های یزد تردد مسافر است


شهر یزد همه ساله در ایام نوروز پذیرای خیل عظیمی اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی اجتناب کرده اند عوامل مختلف ملت است. اجتناب کرده اند نو


حضور هموطنان در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار ترافیکی پلیس راه استان حکایت اجتناب کرده اند ورود مسافران به استان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازدید کنندگان سایت در نتیجه افزایش آمار تصادفات شده است کدام ممکن است وضعیت درگیر کننده ای را تحمیل کرده است.


رئیس پلیس راه یزد در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار ایلنا ذکر شد: ساختار نوروزی راهداری استان اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ۱۵ فروردین شکسته نشده دارد.


سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی با ردیابی به اینکه ۹۰ نسبت بزرگراه های یزد برای تردد مسافران استفاده تبدیل می شود، خاطرنشان کرد:


وی ذکر شد: امسال علیرغم ۲ سال محدودیت کرونایی کدام ممکن است {در سراسر} ملت اعمال شده است، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها، مسافران زیادی به استان بازدید کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} جان شخصی باید پروتکل‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار حمل‌ونقلی صحیح را رعایت کنند. باید رعایت شود.»


وی با ردیابی به آمادگی اکیپ های راهداری ارگان های مختلف برای خدمت رسانی به مسافران در بزرگراه ها، تاکید کرد: اقدامات قابل توجهی در جهت ارتقای امنیت راه ها {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس در تمامی محورها حضور دارد با این حال همچنان شاهد تصادفات هستیم.


بزرگراه اردبیل


اجتناب کرده اند قابلیت راهنمایی، پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان ها برای کاهش تصادفات بیشترین استفاده را ببرید


محمدجواد ابوالحسنی; معاون توافق امور عمرانی استاندار یزد اجتناب کرده اند تشکیل شورای سیاستگذاری برای کاهش تصادفات بزرگراه ای در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند قابلیت استاندار، پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان راهداری برای کاهش تصادفات استفاده تبدیل می شود.


وی در مونتاژ شورای راهبردی کاهش تصادفات بزرگراه ای در یزد ذکر شد: آمارها حاکی اجتناب کرده اند افزایش دیدنی بازدید کنندگان سایت بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پر رنگ مسافران در یزد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای کاهش تصادفات بزرگراه ای اقدام کنیم.


ابوالحسنی اجتناب کرده اند اقدامات مورد نیاز برای کاهش تصادفات بزرگراه ای در استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده ذکر شد: مجموعه اتوبوسرانی هر استان ۲ اکیپ اتوبوس را برای کاهش تصادفات بزرگراه ای در اختیار پلیس راه شهرستان قرار دهد.


معاون استاندار یزد برای توافق امور عمرانی خاطرنشان کرد: استاندار باید خودروهای دولتی را در اختیار پلیس راه شهرستان قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر، اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های شرکت ها رسان نیز {در این} ایام ملاحظه بیشتری داشته باشند.


پلیس


استقرار ۲۰ گشت راهداری در محورهای ترافیکی


محمد رستگاری; مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای استان یزد نیز با ابراز اولویت اجتناب کرده اند شیوع تصادفات ذکر شد: بازدید کنندگان سایت بین شهری امسال نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۳۵ نسبت افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت تصادفات استان خوشایند نیست.


وی اجتناب کرده اند همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ادارات مختلف با این مجموعه احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند استقرار ۲۰ گشت راهداری در استان تماشا بر وضعیت راه های استان خبر داد.


مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای استان یزد در شکسته نشده با ردیابی به ایجاد ساختار نوروزی پلیس در استان بوشهر اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه ذکر شد: پیش بینی {می رود} رانندگان نهایت هشدار را به خرج دهند تا برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران تصادف نکنند.


جاده


تصادفات افزایش کشف شد؛ همه مخلوط شدند


مراقبت نشده به ورودی، استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده مسیر بدون در نظر گرفتن خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر افزایش انواع انحرافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژگونی خودرو در یزد در تعدادی از وقت فعلی است.


بر این مقدمه شورای راهبردی کاهش تصادفات مصوب کرد کدام ممکن است مجموعه بسیج استان در هر شهرستان ۲ اکیپ ترکیب شده در اختیار پلیس راهور شهر برای کاهش تصادفات بزرگراه ای قرار دهد.


علاوه بر این مقرر شد فرماندار خودروهای دولتی را در اختیار پلیس راه شهرستان قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {در این} ایام به هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس اصولاً ملاحظه شود.


به گزارش ایلنا، اجتناب کرده اند تحریک کردن ساختار نوروزی سه شنبه عصر ۲۵ اسفندماه ۹۳ تاکنون حدود ۲۰ نفر بر تأثیر تصادف کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ نفر مجروح شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد خودروها در استان نسبت به سال قبلی ۴۲ نسبت افزایش داشته است. باید در جستجوی انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید بود. شورای راهبردی در کاهش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا تحمیل تصادفات فوتی در بزرگراه های یزد کارآمد {خواهد بود}.


انتهای پیام/