افراد حق دارند اجتناب کرده اند آنلاین همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتابزده برخوردار باشند


مردم حق دارند از اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برخوردار باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی بر نیاز آنلاین همراه خود استاندارد، پرسرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت جهانی تاکید کرد.


به گزارش ایلنا، محمد باکر کلیباف در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ دارایی ها می خواست برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای محافظت اینترنتی روستاهای کمتر برخوردار را اختصاص داد به همان اندازه شاهد محافظت درست روستاهای ملت باشیم. مختصر مدت


وی افزود: افراد اجتناب کرده اند آنلاین همراه خود استاندارد، پرسرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت جهانی حق دارند.


انتهای پیام/