اعلام میانگین قیمت هر کیلو برنج خارجی


دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به نیاز کشور پیش بینی می شود تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شود.

یعنی میانگین قیمت هر برنج در خارج از کشوریعنی میانگین قیمت هر برنج در خارج از کشور

مسیح کشاورز گفت: پیشنهاد انجمن واردکنندگان برنج به معاونت اقتصادی وزارت جهاد، خرید برنج از کشاورزان بر اساس کشت متعارف و عرضه آن به قیمت گذاری غیرانتفاعی در زمان برداشت است.

به گزارش کشاورز، قیمت برنج ایرانی با انجام کشاورزی متعارف و عرضه برنج در فصل برداشت شکسته می شود. تخمین زده می شود که تا پایان سال ۱.۳ میلیون تن برنج عمدتا از تایلند و پاکستان وارد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: در حال حاضر میانگین قیمت فعلی هر کیلو برنج خارجی ۳۵ هزار تن است، این در حالی است که واردات به موقع موجب رقابت بین واردکنندگان و کاهش قیمت می شود.

به گفته قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد، در سال های اخیر نمایندگان استان های شمالی ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت را تصویب کردند و در عمل قیمت ها در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است. . اما ممنوعیت واردات در فصل برداشت برداشته شد.

طبق اعلام انجمن واردکنندگان، ماهانه ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است و احتمال افزایش واردات وجود دارد.