اظهارات مشاور جهاد اسلامی فلسطین در ایرانمشاور جهاد اسلامی فلسطین در ایران ذکر شد: با پیروی اجتناب کرده اند راه قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی مسلمانان می‌توانند پیروز میدان شوند، متعاقباً همه باید برای بدست آوردن به این پیروزی عظیم با یکدیگر متحد شویم.

ناصر ابوشریف مشاور جهاد اسلامی فلسطین در ایران، در کنفرانس بین‌المللی «قدس شریف، محور وحدت امت اسلامی» کدام ممکن است به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان جایگزین اشغالگری در سالن رسول اکرم (ص) تالار رایزن برگزار شد، اظهار کرد: همه آنچه کدام ممکن است {در این} مونتاژ دقیق شد نماد اجتناب کرده اند اعلان جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی قدس شریف دارد. دریافت پذیرش در مسجد الاقصی حتمی است چراکه خداوند خلف وعده نمی شود.

ابوشریف با دقیق اینکه وصف رژیم صهیونیستی در قرآن کریم توده ها شناخته شده به عنوان قوم شریر آمده است، اظهار کرد: پس هرکسی به هر طریق با این رژیم مقابله تنبل جزو بندگان برگزیده خداوند است.

مشاور جهاد اسلامی فلسطین در ایران اظهار کرد: متاسفانه ما در لحظه شاهد این دشواری هستیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کشورهای اسلامی در مخالفت با جنایت‌های رژیم شریر صهیونیستی سکوت کرده‌اند. خواه یا نه می‌توان عنوان اینها را مسلمان نامید کدام ممکن است کشتار بی‌حفاظت کودکان فلسطینی را می‌بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت می‌کنند؟
وی در طولانی مدت ذکر شد: خداوند متعال همواره در قرآن کریم بندگانش را به خرید و فروش سودمند راهنمایی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می‌دارد کدام ممکن است پیروزی نزدیک است. با پیروی اجتناب کرده اند راه قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی مسلمانان می‌توانند پیروز میدان شوند، شبیه به راهی کدام ممکن است امام خمینی (ره) بر آن تاکید داشتند. متعاقباً همه باید برای بدست آوردن به این پیروزی عظیم با یکدیگر متحد شویم.