اصلاح بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار اجرایی ملت حیاتی است


اصلاح بودجه و ساختار اداری کشور ضروری است

مشاور مردمان کسارشیرین نیازمند اصلاح ساختار بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار اجرایی ملت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ساختار انصافاً ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت است.


به گزارش ایلنا، شهریار حیدری در تذکر شفاهی در مونتاژ علنی در حال حاضر (دوشنبه ۲۹ فروردین) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برای آزادسازی این محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین ها فداکاری های دوم ای انجام داده ایم با این حال در حال حاضر حتی پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۳ دهه مردمان در مناطق مرزی ادامه دارد به پایین کشاورزی ورود ندارند لطفا به این مورد ملاحظه کنید.


مشاور مردمان کسار شیرین، سرپل جهاب گیلانغرب در مجلس یازدهم به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس تذکر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید ساختار بودجه را اصلاح کنند چرا کدام ممکن است این ساختار انصافاًً ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه نیست. . توجه انداز بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به سرزمین ها؟ محروم یا بلعیدن شده؟


او در حمایت اجتناب کرده اند ائتلاف آمریکا برای دموکراسی صحبت کرد، با این حال اظهار داشت کدام ممکن است محافظت استقلال برای ریاست جمهوری حیاتی است. به خاطر داشته باشید، از در چنین شرایطی، خدمت بزرگی به مردمان {خواهد بود}.


حیدری با هشدار به مقامات کسب اطلاعات در مورد طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار افزود: ۲۰ سال است کدام ممکن است مردمان مناطق غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ملت حاوی ریزگردها هستند با این حال مقامات ها به در نظر گرفته شده رفع این موضوع نبوده اند با این حال وقتی اشکال به تهران می رسد. همه صدایشان را بلند می کنند، پس لطفا.» ممکن است آرزو می کنم این پرس و جو فوق العاده ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک را رفع کنم.


انتهای پیام/