اسکاچیک، ساده {به سمت} کودک ات پرواز نکن!


به آموزش داده شده است فانئوس،

اسکوچیچ پس اجتناب کرده اند تعویض مجبور خلیل زاد مصدوم، دوباره نمی خواست دانیل اسماعیل فر را کدام ممکن است متخصص حفاظت راست است بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر عارف غلام را به خدمت گرفت.

عارف غلامی مدافع میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ورزشی در حفاظت راست غریبه بود تا جناح آزادراه کره شود!

پیش اجتناب کرده اند این دراگان اسکوچیچ، صالح حردانی، مدافع راست جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن استقلال را دعوت نکرده بود تا رقیب پسرش (لقب صادق محرمی) نباشد!

عالی خطا ممکن است بهای اجتناب کرده اند کف دست دادن نیمکت گروه ایران در جام جهانی قطر را برای سرمربی کروات تمام تدریجی.